קצרים: הכל תלוי בהסתכלות שלנו
רבי אברהם מרדכי גוטליב