מדוע נקראת "שבת הגדול" כך ומיהו אליהו הנביא עפ"י פנימיות התורה?
רבי אברהם מרדכי גוטליב