קצרים: הספיקות הם חלק בלתי נפרד מחיינו
רבי אברהם מרדכי גוטליב