מהי הסתכלות רוחנית ומדוע חשוב לתרגל אותה ולאמצה כדרך חיים?
רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א