כנגד ארבעה בנים דיברה תורה..
חכם מה הוא אומר?
רבי אברהם מרדכי גוטליב מבאר מתוך ההגדה של פסח, עפ"י פנימיות התורה
מתוך שיעורי הכנה לפסח תש"פ