קצרים: כיצד מתגברים על ספיקות באמונה?
רבי אברהם מרדכי גוטליב