קצרים: כל ההשפעות העליונות תלויות בעבודת האדם
רבי אברהם מרדכי גוטליב
מתוך שיעור זוהר על בראשית אותיות תכג'-תכה'