קצרים: כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם
רבי אברהם מרדכי גוטליב