קצרים: מה עלינו לאהוב בזולתנו?
רבי אברהם מרדכי גוטליב