מיהו הרב"ש? מאת תלמידו המובהק, הרב אברהם מרדכי גוטליב
ברכת שלום