הרב יובל אשרוב עונה על שאלות תלמידים בנושאי עין הבדולח.
באתר https://www.besodh.com עוד מאות שיעורים נוספים על בריאות וקבלה מפי הרב יובל אשרוב