מה פירוש הפסוק 'אל תרשע הרבה' (קהלת ז' י"ז) ? מה ההבדל בין 'להרשיע קצת' ל 'להרשיע הרבה' ? ולמה בעל הסולם מספר לנו על מלך ששלח שודדים לתקוף את בנו ?
לכל מי שלא יכול היה להיות איתנו בסעודת ראש חודש אנחנו משתפים בשיחה קצרה ומשמעותית מדברי הרבי שליט"א