האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א
שיעור וטיש חנוכה בבני ברק, כו' כסלו התשע"ח
ברכת שלום