הרב אברהם מרדכי גוטליב
שער הכוונות ליום הכיפורים 2