תמצית שיעור בנושא עשרת ימי תשובה
רבי אברהם מרדכי גוטליב