הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 49 | סיכום | עמודים תתקס-תתקסא

0
תע"ס חלק י' – תתקס-סא 1. למדנו בשיעור הקודם שעיקר התיקון בעיבור בעולם אצילות הוא להוריד את ל"ב האבן שהם מלכויות של צ"א ולתת מלכויות של צ"ב בסוד האודם דאמא. 2. עוד למדנו בשיעור הקודם שכדי לתקן את האנ"כ עם ב' התיקונים הנ"ל צריכים ג' מדורים בתוך הרחם שהם יסוד דבינה לתיקון האורות (אור הזך של הרשימה) למקום החתך לתיקון הניצוצין (אור העב של הרשימה) וליסוד דתבונה שהוא לתיקון הכלים. 3. בשיעור זה לימד אותנו בעיקר את היחס בין או"א עלאין לישסו"ת בהבדל ביניהם בין שלימות לחוסר שלימות שזה ההבדל בין שם מ"ב דאורות שמשויך לאו"א לשם מ"ב כלים שמשויך לישסו"ת. 4. ההבדל ביניהם הוא הבסיס להבנה בהמשך לשאלה על המספרים השונים של הניצוצין שהם ש"כ או שט"ו או רפ"ח שנלמד בהמשך. ❦ בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני. ❡ ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר https://www.instagram.com/hasulam.community hasulam.site@gmail.com הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il אתר הבית: https://www.hasulam.co.il ❧

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 49 | עמודים תתקס-תתקסא

0
תע"ס חלק י' – תתקס-סא 1. למדנו בשיעור הקודם שעיקר התיקון בעיבור בעולם אצילות הוא להוריד את ל"ב האבן שהם מלכויות של צ"א ולתת מלכויות של צ"ב בסוד האודם דאמא. 2. עוד למדנו בשיעור הקודם שכדי לתקן את האנ"כ עם ב' התיקונים הנ"ל צריכים ג' מדורים בתוך הרחם שהם יסוד דבינה לתיקון האורות (אור הזך של הרשימה) למקום החתך לתיקון הניצוצין (אור העב של הרשימה) וליסוד דתבונה שהוא לתיקון הכלים. 3. בשיעור זה לימד אותנו בעיקר את היחס בין או"א עלאין לישסו"ת בהבדל ביניהם בין שלימות לחוסר שלימות שזה ההבדל בין שם מ"ב דאורות שמשויך לאו"א לשם מ"ב כלים שמשויך לישסו"ת. 4. ההבדל ביניהם הוא הבסיס להבנה בהמשך לשאלה על המספרים השונים של הניצוצין שהם ש"כ או שט"ו או רפ"ח שנלמד בהמשך. ❦ בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני. ❡ ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר https://www.instagram.com/hasulam.community hasulam.site@gmail.com הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il אתר הבית: https://www.hasulam.co.il ❧

מאמרי הסולם – שופרו של משיח

0
#מאמרי #הסולם #שופרו #של #משיח #קבלה גאולה רק בכח הקבלה ותדע שז"ס, שאין בני ישראל נגאלים, אלא אחר שיתגלה חכמת הנסתר בשיעור גדול, כמ"ש בזוהר: "בהאי חיבורא נפקין בנ' ישראל מגלותא". כי היה בזמן הלז תקוה לגאולה, שכתיבת הזוהר, שהתחילה בימי רשב"י, היתה בזמן גילוי בר כוכבא, שר"ע רבו של רשב"י אמר עליו: "דרך כוכב מיעקב". וכן אחר חורבן ביתר היה התקוה גדולה. כתיבת הזהר וגניזתו ומשום זה הרשה רשב"י את עצמו וגילה או חכמת הנסתר, דהיינו בספריו זוהר ותיקונים. אכן בשמירה גדולה, כי לא הרשה לכתוב דבריו, אלא לר' אבא, שיכול לגלות ברזא, שחכמי בני ישראל לבד יבינו הדברים וחכמי האומות לא יבינו, מפחד שמא ידעו חייביא למפלח למאריהן. ומשום זה תיכף שראו שעדיין הזמן מוקדם לגאולת ישראל, אז הצניעו אותו, שהיה בזמן רבנן סבוראי. כי אנו מוצאים הרבה מרבנן סבוראי, שכתבו עניניו בתוך הזוהר כנודע.

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 47 | עמודים תתקנו-תתקנז

0
נקודות שיעור 47 עמודים תתקנ"ו –ז' חלק י' 1. הרחם בנוי משלושה מדורים כשהעצם הוא מקום החתך שם מתקנים את הניצוצין. אבל מבחינת התכללות הוא בנוי גם מיסוד התבונה בה מתקנים את הכלים ויסוד הבינה שם מתקנים את האורות. 2. תיקון הניצוצין הוא העיקרי והעצם של העיבור. היות וכך רוצה לדון איתנו בעל הסולם על הניצוצין 3. ב' שאלות שואל על הניצוצין: א. מה מהותם ב. מהם ההוראות של המספר השונה בניצוצין: ש"ך, שט"ו, רפ"ח. 4. המהות של הניצוץ הוא אור העב של הרשימה. 5. בעולם הנקודים, לאחר שבירת הכלים, אור הע"ב של הרשימה יורד יחד עם הכלי ואור הזך של הרשימה מאיר לו מלמעלה מפרסא רק אור דחסדים היות ואור חכמה לא יכול לרדת למטה מפרסא, יוצא שכל הניצוצין שישנם בעולמות בי"ע המחיים את הכלים, הם רק חסדים. 6. היחס בין אור הזך של הרשימה לאור העב של הרשימה הוא לפי היחס בין ג"ר לו"ק.

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – חקת | שיעור 5 | מתקדמים| יג-טו

0
ש.ב זוהר 1. מדוע ביום השבת אין מוצאים את הלחם מן השמים בשדה? 2. מדוע השפעת היסוד למלכות דזא נקראת אהבה קטנה? 3. הסבר את ב' הפירושים מהו תוכו רצוף אהבה, והראה את הקשר בין הפירושים 4. מה היחס בין יוסף לבינימין ומדוע משאת בנימין 5 ידות על אחיו ומדוע יוסף הביאו מחדרו

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 47 | סיכום | עמודים תתקנו-תתקנז

0
נקודות שיעור 47 עמודים תתקנ"ו –ז' חלק י' 1. הרחם בנוי משלושה מדורים כשהעצם הוא מקום החתך שם מתקנים את הניצוצין. אבל מבחינת התכללות הוא בנוי גם מיסוד התבונה בה מתקנים את הכלים ויסוד הבינה שם מתקנים את האורות. 2. תיקון הניצוצין הוא העיקרי והעצם של העיבור. היות וכך רוצה לדון איתנו בעל הסולם על הניצוצין 3. ב' שאלות שואל על הניצוצין: א. מה מהותם ב. מהם ההוראות של המספר השונה בניצוצין: ש"ך, שט"ו, רפ"ח. 4. המהות של הניצוץ הוא אור העב של הרשימה. 5. בעולם הנקודים, לאחר שבירת הכלים, אור הע"ב של הרשימה יורד יחד עם הכלי ואור הזך של הרשימה מאיר לו מלמעלה מפרסא רק אור דחסדים היות ואור חכמה לא יכול לרדת למטה מפרסא, יוצא שכל הניצוצין שישנם בעולמות בי"ע המחיים את הכלים, הם רק חסדים. 6. היחס בין אור הזך של הרשימה לאור העב של הרשימה הוא לפי היחס בין ג"ר לו"ק.

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – חקת | שיעור 5 | השקפה | יג-טו

0
❦ בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני. ❡ ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר https://www.instagram.com/hasulam.community hasulam.site@gmail.com הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il אתר הבית: https://www.hasulam.co.il ❧

קיצור ליקוטי מוהר"ן

0
#מוהרן #רבנו #ליקוטי #נחמן #מאומן #ליקוטימוהרןקיצור ליקוטי מוהרן תורה א מרתון לעלוי נשמת אושרי אסולין בן רחלי

ליקוטי מוהר"ן

0
#מוהרן #רבנו #ליקוטי #נחמן #מאומן #ליקוטימוהרן ליקוטי מוהרן תורה א מרתון לעלוי נשמת אושרי אסולין בן רחלי

שיעורים בליקוטי מוהרן

0
#ליקוטי #מוהרן #שיעורים #רבנו שיעורים בליקוטי מוהרן

Must Read