הדף היומי בזוהר חדש הסולם – חקת | שיעור 6 | מתקדמים| טז-יח

0
❦ בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני. שאלות חזרה בזוהר חדש חקת טז-יח 1.כיצד ההסבר על הכתוב "משכני אחריך נרוצה" על בחינת יוסף ואחיו? 2. מאין לנו שאחיו של יוסף אהבו אותו למרות שמכרו אותו ומתי זה קרה? 3.מהו שכתוב אל תראוני שאני שחרחורת האם חס ושלום התורה גזענית? 4. מה הפיס דעתם של בני ישראל לאחר שכתוב "ויאנחו בני ישראל" ראה אות ס' ? 5. מה תפקיד הנשיקות מתי הן נכונות ומתי הן עלולות לייצר נזק רב כמו בשבירת הכלים וחטא אדם הראשון דהיינו מתי רוחניות יכולה להיות מזיקה מאוד? 6.הסבר בהרחבה את הכתוב "רחש ליבי דבר טוב אומר אני מעשי למלך" הבא לפחות שני פירושים? ❡ ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר https://www.instagram.com/hasulam.community hasulam.site@gmail.com הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il אתר הבית: https://www.hasulam.co.il ❧

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 47 | עמודים תתקנו-תתקנז

0
נקודות שיעור 47 עמודים תתקנ"ו –ז' חלק י' 1. הרחם בנוי משלושה מדורים כשהעצם הוא מקום החתך שם מתקנים את הניצוצין. אבל מבחינת התכללות הוא בנוי גם מיסוד התבונה בה מתקנים את הכלים ויסוד הבינה שם מתקנים את האורות. 2. תיקון הניצוצין הוא העיקרי והעצם של העיבור. היות וכך רוצה לדון איתנו בעל הסולם על הניצוצין 3. ב' שאלות שואל על הניצוצין: א. מה מהותם ב. מהם ההוראות של המספר השונה בניצוצין: ש"ך, שט"ו, רפ"ח. 4. המהות של הניצוץ הוא אור העב של הרשימה. 5. בעולם הנקודים, לאחר שבירת הכלים, אור הע"ב של הרשימה יורד יחד עם הכלי ואור הזך של הרשימה מאיר לו מלמעלה מפרסא רק אור דחסדים היות ואור חכמה לא יכול לרדת למטה מפרסא, יוצא שכל הניצוצין שישנם בעולמות בי"ע המחיים את הכלים, הם רק חסדים. 6. היחס בין אור הזך של הרשימה לאור העב של הרשימה הוא לפי היחס בין ג"ר לו"ק.

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – חקת | שיעור 5 | מתקדמים| יג-טו

0
ש.ב זוהר 1. מדוע ביום השבת אין מוצאים את הלחם מן השמים בשדה? 2. מדוע השפעת היסוד למלכות דזא נקראת אהבה קטנה? 3. הסבר את ב' הפירושים מהו תוכו רצוף אהבה, והראה את הקשר בין הפירושים 4. מה היחס בין יוסף לבינימין ומדוע משאת בנימין 5 ידות על אחיו ומדוע יוסף הביאו מחדרו

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 47 | סיכום | עמודים תתקנו-תתקנז

0
נקודות שיעור 47 עמודים תתקנ"ו –ז' חלק י' 1. הרחם בנוי משלושה מדורים כשהעצם הוא מקום החתך שם מתקנים את הניצוצין. אבל מבחינת התכללות הוא בנוי גם מיסוד התבונה בה מתקנים את הכלים ויסוד הבינה שם מתקנים את האורות. 2. תיקון הניצוצין הוא העיקרי והעצם של העיבור. היות וכך רוצה לדון איתנו בעל הסולם על הניצוצין 3. ב' שאלות שואל על הניצוצין: א. מה מהותם ב. מהם ההוראות של המספר השונה בניצוצין: ש"ך, שט"ו, רפ"ח. 4. המהות של הניצוץ הוא אור העב של הרשימה. 5. בעולם הנקודים, לאחר שבירת הכלים, אור הע"ב של הרשימה יורד יחד עם הכלי ואור הזך של הרשימה מאיר לו מלמעלה מפרסא רק אור דחסדים היות ואור חכמה לא יכול לרדת למטה מפרסא, יוצא שכל הניצוצין שישנם בעולמות בי"ע המחיים את הכלים, הם רק חסדים. 6. היחס בין אור הזך של הרשימה לאור העב של הרשימה הוא לפי היחס בין ג"ר לו"ק.

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – חקת | שיעור 5 | השקפה | יג-טו

0
❦ בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני. ❡ ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר https://www.instagram.com/hasulam.community hasulam.site@gmail.com הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il אתר הבית: https://www.hasulam.co.il ❧

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 47 | סיכום בנקודות| עמודים תתקנו-תתקנז

0
נקודות שיעור 47 עמודים תתקנ"ו –ז' חלק י' 1. הרחם בנוי משלושה מדורים כשהעצם הוא מקום החתך שם מתקנים את הניצוצין. אבל מבחינת התכללות הוא בנוי גם מיסוד התבונה בה מתקנים את הכלים ויסוד הבינה שם מתקנים את האורות. 2. תיקון הניצוצין הוא העיקרי והעצם של העיבור. היות וכך רוצה לדון איתנו בעל הסולם על הניצוצין 3. ב' שאלות שואל על הניצוצין: א. מה מהותם ב. מהם ההוראות של המספר השונה בניצוצין: ש"ך, שט"ו, רפ"ח. 4. המהות של הניצוץ הוא אור העב של הרשימה. 5. בעולם הנקודים, לאחר שבירת הכלים, אור הע"ב של הרשימה יורד יחד עם הכלי ואור הזך של הרשימה מאיר לו מלמעלה מפרסא רק אור דחסדים היות ואור חכמה לא יכול לרדת למטה מפרסא, יוצא שכל הניצוצין שישנם בעולמות בי"ע המחיים את הכלים, הם רק חסדים. 6. היחס בין אור הזך של הרשימה לאור העב של הרשימה הוא לפי היחס בין ג"ר לו"ק.

מהי התנועה הראשונה שכל יהודי צריך לעשות? | פרשת לך לך – הרב"ש |...

0
❦ בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני. ❡ ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר https://www.instagram.com/hasulam.community hasulam.site@gmail.com הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il אתר הבית: https://www.hasulam.co.il ❧

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 46 | עמודים תתקנד-תתקנה

0
❦ בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני. ❡ ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר https://www.instagram.com/hasulam.community hasulam.site@gmail.com הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il אתר הבית: https://www.hasulam.co.il ❧

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 46 | סיכום | עמודים תתקנד-תתקנה

0
❦ בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני. ❡ ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר https://www.instagram.com/hasulam.community hasulam.site@gmail.com הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il אתר הבית: https://www.hasulam.co.il ❧

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 46 | סיכום בנקודות | עמודים תתקנד-תתקנה

0
❦ בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני. ❡ ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר https://www.instagram.com/hasulam.community hasulam.site@gmail.com הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il אתר הבית: https://www.hasulam.co.il ❧

Must Read