הדף היומי בזוהר חדש הסולם – חקת | שיעור 4 | השקפה | י-יב

0
❦ בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני. ❡ ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר https://www.instagram.com/hasulam.community hasulam.site@gmail.com הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il אתר הבית: https://www.hasulam.co.il ❧

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – חקת | שיעור 4 | מתקדמים | י-יב

0
❦ בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני. ❡ שאלות חזרה בזוהר חדש חקת י-יב 1.מה הפירוש של המושג ארץ ישראל ומה הציווי שיש למי שמגיע לארץ הקדושה ומדוע? 2. מדוע צריך לשים מראשית כל פרי האדמה בטנא ולהביא דווקא אל הכהן וכיצד זה קשור למנחה שהורידו אחי יוסף בהוראת יעקב אבינו למצרים? 3. יציאת מצרים נעשתה בזכות תפילתם כפי הכתוב ותעל שועתם אל האלקים מן העבודה הסבר פירוש פסוק זה? 4. מהו הפירוש על שלושה דברים העולם עומד על התורה על העבודה ועל גמילות חסדים וכיצד זה קשור לנושא שלנו? ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר https://www.instagram.com/hasulam.community hasulam.site@gmail.com הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il אתר הבית: https://www.hasulam.co.il ❧

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – חקת | שיעור 3 | השקפה | ז-ט

0
❦ בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני. ❡ ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר https://www.instagram.com/hasulam.community hasulam.site@gmail.com הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il אתר הבית: https://www.hasulam.co.il ❧

ליקוטי מוהר"ן – תורה י' – ואלה המשפטים | ו – י

0
#רבנו #מוהרן #חסידות #ברסלב #נחמן #אומן ו. וזה בחינת רקודין והמחאת כף. כי רקודין והמחאת כף נמשכין מבחינת הרוח שבלב, כנראה בחוש, כי על ידי שמחת הלב הוא מרקד ומכה כף אל כף; וכמובא בתקונים (תקון כא נ"א: ): 'והאי רוחא נשב בשית פרקין דדרועא ובשית פרקין דשוקין', והיא בחינת המחאת כף ובחינת רקודין. וזהו בחינת: "לבו נשא את רגליו" (בראשית רבה, ויצא, פרשה ע), הינו על ידי הרוח שבלב באים הרקודין; הינו על ידי הצדיק שהוא בחינת רוח כנ"ל, נתבטל הגאוה כנ"ל, כמו שכתוב (תהלים ל"ו): "אל תבואני רגל גאוה", ונתבטל העבודת אלילים, כמו שכתוב: "ורחצו רגליכם" (בראשית י"ח) - 'זה עבודת אלילים' (ב"מ פ"ו: ומובא ברש"י שם): וכשנתעלה הרגלין על ידי הרקודין, בחינת נשא לבו את רגליו, ונתבטל הגאוה, הינו העבודה זרה, על ידי זה נמתקין הדינים; כי 'כל זמן שיש עבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם' (ספרי, ראה), וכשנתעבר העבודה זרה, נתעבר החרון אף ונמשכין חסדים, ואז הרגלין הם בבחינת רגלי חסידיו (שמואל א ב), הינו בבחינת חסדים, הינו בחינת "חסדי דוד הנאמנים" (ישעיהו נ"ה) - 'הנאמנים' דיקא, כי נתבטלו המינות והכפירות. וגם זה בחינת המחאת כף, כי על ידי הרוח נתגלה הארת הידים, כמו שכתוב (שיר השירים ה): "קול דודי דופק"; 'דופק' - זה בחינת רוח, כמובא בתקונים (תקון כה ס"ח.), וסמיך לה: "דודי שלח ידו מן החור" - זה בחינת התגלות הארת הידים, הינו בחינת המחאת כף, ואז נתבטל העבודה זרה, הינו הכפירות, וזה בחינת (שמות י"ז): "ויהי ידיו אמונה". נמצא, שעל ידי הצדיק, הינו בחינת רוח שבלב, נתגלה הארת הידים והרגלים, הינו בחינת רקודין והמחאת כף, ונתבטל הגאוה והכפירות, ונתרבה האמונה, ואז נתקים (תהלים כ"ו): "רגלי עמדה במישור", שהוא בחינת אמונה. כי המינות היא בחינת נטיו רגלי, כמאמר אסף (שם ע"ג): "כמעט נטיו רגלי", שנאמר שם על שהשיאו לבו למינות, כמבאר שם; "ורגלי עמדה במישור" מורה על אמונה, ואז נתקים "ויהי ידיו אמונה":

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 45 | סיכום | עמודים תתקנב-תתקנג

0
תע"ס חלק י – תתקנג-נד 1. היסוד המשותף של או"א וישסו"ת שהוא מקום הרחם הוא גם מקום התודעה ומקום ההרהור שבצורה הנכונה שלו מאפשר לנו הרהור טרם הסקת מסקנות. המסקנות הנובעות מהרהור הן הרגשות וידיעות שהם כנגד בנות ובנים בהתאמה. ההרהור צריך להיות מובנה כך שקודם בונים את הכלים מצד יסוד התבונה שהן הידיעות הפשוטות. לאחר מכן בונים את הניצוצין שהן הצורות של אותן ידיעות שמכלילים אותן יחד ומחברים בין החומרים בין הידיעות והשלב השלישי ביסוד הבינה מחברים אותן להכרה גבוהה של אמת ששם נמצאים גם המוחין שמצד הבנים הן ידיעות ומצד הבנות הן התרגשויות. 2. בשיעור זה למדנו שהשורש של הרחם המדובר בעולם אצילות שהוא היסוד המשותף הוא בראש דקטנות דנקודים שבו היה תיקון קווין. 3. שורש הרחם שהיה בנקודים היות והיה בקטנות לא יכול היה להוליד את הזו"ן כפי שישסו"ת בעולם אצילות לא יכול להוליד את הזו"ן לבדו. 4. כדי שראש דנקודים יוליד התחבר עם ס"ג ע"י הורדת ה"ת מעיניים וכן התחבר עם נה"י דא"ק אולם היה צריך לוותר על הקטנות ששם היה שורש של רחם מתוקן בתיקון קווים היות והוליד בלי תיקון קווין נגרמה שבירה והידיעות היו כוזבות והרגשות היו נסערות של כעסים ושבירה. 5. בעולם האצילות ישסו"ת התחבר עם או"א עי זווג דנשיקין אולם שמר על הרחם וצ"ב בזכות שני תיקונים נוספים על התיקונים שהיו בנקודים שהם: התחלקות הכתר לב' פרצופים עתיק וא"א ותיקון שני שהזווג נעשה מבחינת החיצוניות שלו שאיפשר לו למדוד לאט לאט על סדר המדרגה עד גמר גדלותו של העובר ורק אז יוליד אותו. ❦ בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני. ❡ ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר https://www.instagram.com/hasulam.community hasulam.site@gmail.com הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il אתר הבית: https://www.hasulam.co.il ❧

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 45 | עמודים תתקנב-תתקנג

0
תע"ס חלק י – תתקנג-נד 1. היסוד המשותף של או"א וישסו"ת שהוא מקום הרחם הוא גם מקום התודעה ומקום ההרהור שבצורה הנכונה שלו מאפשר לנו הרהור טרם הסקת מסקנות. המסקנות הנובעות מהרהור הן הרגשות וידיעות שהם כנגד בנות ובנים בהתאמה. ההרהור צריך להיות מובנה כך שקודם בונים את הכלים מצד יסוד התבונה שהן הידיעות הפשוטות. לאחר מכן בונים את הניצוצין שהן הצורות של אותן ידיעות שמכלילים אותן יחד ומחברים בין החומרים בין הידיעות והשלב השלישי ביסוד הבינה מחברים אותן להכרה גבוהה של אמת ששם נמצאים גם המוחין שמצד הבנים הן ידיעות ומצד הבנות הן התרגשויות. 2. בשיעור זה למדנו שהשורש של הרחם המדובר בעולם אצילות שהוא היסוד המשותף הוא בראש דקטנות דנקודים שבו היה תיקון קווין. 3. שורש הרחם שהיה בנקודים היות והיה בקטנות לא יכול היה להוליד את הזו"ן כפי שישסו"ת בעולם אצילות לא יכול להוליד את הזו"ן לבדו. 4. כדי שראש דנקודים יוליד התחבר עם ס"ג ע"י הורדת ה"ת מעיניים וכן התחבר עם נה"י דא"ק אולם היה צריך לוותר על הקטנות ששם היה שורש של רחם מתוקן בתיקון קווים היות והוליד בלי תיקון קווין נגרמה שבירה והידיעות היו כוזבות והרגשות היו נסערות של כעסים ושבירה. 5. בעולם האצילות ישסו"ת התחבר עם או"א עי זווג דנשיקין אולם שמר על הרחם וצ"ב בזכות שני תיקונים נוספים על התיקונים שהיו בנקודים שהם: התחלקות הכתר לב' פרצופים עתיק וא"א ותיקון שני שהזווג נעשה מבחינת החיצוניות שלו שאיפשר לו למדוד לאט לאט על סדר המדרגה עד גמר גדלותו של העובר ורק אז יוליד אותו. ❦ בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני. ❡ ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר https://www.instagram.com/hasulam.community hasulam.site@gmail.com הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il אתר הבית: https://www.hasulam.co.il ❧

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – חקת | שיעור 3 | מתקדמים | ז-ט

0
❦ בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני. ❡ ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר https://www.instagram.com/hasulam.community hasulam.site@gmail.com הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il אתר הבית: https://www.hasulam.co.il ❧

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 44 | עמודים תתקנא-תתקנב

0
תעס חלק י – שיעור 44 תתקנא-נב 1. היסוד של או"א הכוללים כאשר מתאחדים עם ישסו"ת הוא מקום הרחם ששם מעברים את הז"א. 2. מקום רחם זה כלול מעצמו מהיסוד של בינה ומהיסוד של התבונה. 3. הרחם מתחלק לשלושה מדורים ולמדור רביעי כאשר כל מדור כולל גם את המדורים האחרים בתוכו. 4. בכל מדור יש חלוקה: שלושה ימים, 40 יום והשלמה לשלושה חודשים. שזה כנגד כלים, ניצוצין ואורות שבכל מדריגה וכנגד נפש רוח וג"ר של כל אותה מדרגה. 5. המדור הרביעי הוא זה המקשר בין מדור למדור כפי שיש בחינה המקשרת הנקראת נפש דרוח המקשרת בין העיבור ללידה של הוולד. 6. משווה בעל הסולם את מקום והערך של הרחם למה שקרה בעולם הנקודים שגם הוא הוליד את ז"א רק שנשבר ולכן צריך להוליד אותו מחדש. 7. בעולם הנקודים הז"א נולד מראש דנקודים שיצא במקום הראש של נקודות דס"ג הנקרא ישסו"ת ביחס לטעמים שנקראים או"א. 8. כמו שבנקודים ז"א נולד מראש דישסו"ת גם כאן בעולם אצילות מקום העיבור יהיה בראש דישסו"ת. ❦ בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני. ❡ ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר https://www.instagram.com/hasulam.community hasulam.site@gmail.com הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il אתר הבית: https://www.hasulam.co.il ❧

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 44 | סיכום | עמודים תתקנא-תתקנב

0
תעס חלק י – שיעור 44 תתקנא-נב 1. היסוד של או"א הכוללים כאשר מתאחדים עם ישסו"ת הוא מקום הרחם ששם מעברים את הז"א. 2. מקום רחם זה כלול מעצמו מהיסוד של בינה ומהיסוד של התבונה. 3. הרחם מתחלק לשלושה מדורים ולמדור רביעי כאשר כל מדור כולל גם את המדורים האחרים בתוכו. 4. בכל מדור יש חלוקה: שלושה ימים, 40 יום והשלמה לשלושה חודשים. שזה כנגד כלים, ניצוצין ואורות שבכל מדריגה וכנגד נפש רוח וג"ר של כל אותה מדרגה. 5. המדור הרביעי הוא זה המקשר בין מדור למדור כפי שיש בחינה המקשרת הנקראת נפש דרוח המקשרת בין העיבור ללידה של הוולד. 6. משווה בעל הסולם את מקום והערך של הרחם למה שקרה בעולם הנקודים שגם הוא הוליד את ז"א רק שנשבר ולכן צריך להוליד אותו מחדש. 7. בעולם הנקודים הז"א נולד מראש דנקודים שיצא במקום הראש של נקודות דס"ג הנקרא ישסו"ת ביחס לטעמים שנקראים או"א. 8. כמו שבנקודים ז"א נולד מראש דישסו"ת גם כאן בעולם אצילות מקום העיבור יהיה בראש דישסו"ת. ❦ בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני. ❡ ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר https://www.instagram.com/hasulam.community hasulam.site@gmail.com הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il אתר הבית: https://www.hasulam.co.il ❧

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – חקת | שיעור 2 | השקפה | ג-ו

0
❦ בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני. ❡ ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר https://www.instagram.com/hasulam.community hasulam.site@gmail.com הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il אתר הבית: https://www.hasulam.co.il ❧

Must Read