הזוהר הקדוש בראשית ב' – אות רפ"ג – שיעור 64 – הרב גוטליב

0
ספר הזוהר כתוב בשפת קוד והיה חתום ומוסתר במשך דורות. גם הביאורים שנכתבו ממפרשי הזוהר כמו הרב משה קורדוברו או האר"י הקדוש, נכתבו באופן שרק יחידי סגולה יכלו ללמוד בהם ולהבין את הכתוב. הרב אשלג זצ"ל פתח את הלימוד בספר הזוהר בפני כל מי שליבו חפץ להתקרב להתרומם לגבהי המדרגות של התגלות האלוקות. פירוש הסולם לספר הזוהר יחד עם שאר חיבוריו של מאפשר לאדם לקנות את החכמה על כל שלביה. רבנו כותב (ספר 'ה' שמעתי שמעך') שהסודות שבספר הזוהר מובאים בשני לבושים - חכמת הקבלה ולבוש של מוסר (הדרכה בתיקון המידות והתפתחות רוחנית). בסדרת שיעורים נפלאה זו מפליא הרב גוטליב לבאר עניינים עמוקים ביותר מתוך ספר הזוהר ופירוש הסולם בלשון פשוטה המקשרת את השורשים הרוחניים לדרך הרוחנית ולחיי היום יום של כל אחד מאיתנו. ================== קול קורא אליך ואלייך ================== אנו נמצאים בתקופה דרמטית ביותר, שכל המערכות מושבתות, ופתרון אין. פחד הנגיף שולט בכל. צריך להפנים - ודאי שמנהיג כל היקום רוצה משהו מאיתנו, ולכן מביא את מצב החירום האקוטי הזה. השאלה – מה הוא רוצה מאיתנו? הוא רוצה שנחשב מסלול מחדש, הוא רוצה שנתחנך מחדש, כי מצב החירום לא נוצר במקרה, אלא בא מתוכנן לגמרי מבורא העולם. א"כ צריכים להבין – מה רע במסלול הקודם, ואיזה מסלול חדש צריך למצוא? התשובה היא – שכל איש וכל אישה צריכים לעסוק בלימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה, שם כלולה החכמה והבינה להבנת הדברים הנ"ל. בתוך הזהר הקדוש ובכתבי האר"י הקדוש והרמח"ל ובעל הסולם וכו', שם יש חדירה להבנת האדם, לרע שבו ולטוב שבו, איך הרע והטוב מתפקדים, איך מנטרלים את הרע ומגבירים את הטוב, ואיך בונים משפחה וחברה על בסיס של עקרונות הטוב, באופן שיחסים של אהבה ונתינה ישררו, ולא יחסים הפוכים. איך משנים את המודעות ואת התודעה של השתקפות המציאות במוחינו, שלא תשתקף בתוך מכונה של אהבה עצמית, אלא תשתקף בתוך אישיות אוהבת ומכילה את הזולת ואת המציאות. איך בונים אישיות רגועה בעלת בטחון ושמחה ולא אישיות עצובה ורוגזת. כל אלה ועוד בלימודי פנימיות התורה וחכמת הקבלה. כולנו צריכים חינוך מחדש: הציבור החרדי, הציבור הדתי לאומי, והציבור החילוני. בל יחשוב מישהו שהוא פטור מזה, כי המהלך האלוקי הזה אומר שכולנו צריכים לחשב מסלול מחדש. אני קורא לכולם לבוא לבית המדרש בקרית יערים וללמוד, ליסד שיעורים במקומות מגוריכם, כל זמן שתקנות משרד הבריאות קיימות אפשר ליצור שיעורים דרך הרשת, ואחר שיפוגו התקנות אפשר ליצור שיעורים ריאליים בכל מקום. אני קורא לכולם ליסד קבוצות המעונינות בלימוד תובנות החיים מחדש, בכדי לבנות את עצמינו, את משפחותינו ואת עמינו בצורה טובה ונכונה יותר. הגיע הזמן ליצור אלטרנטיבה חיובית יותר למערכות כולן, הן המערכות השלטוניות והן המערכות החברתיות. להתראות יקרים ויקרות ידידכם אברהם מרדכי גוטליב

אותיות הלב לראש השנה – 4 – ברכה ושלום מועדים המשך מאמר מ"ח –...

0
אתר הספרים https://www.kabbalah-sefer.co.il/ ניתן להשיג בו את החומר הנלמד. לימוד בספר המאמרים של הרב ברוך שלום אשלג זצ"ל (הרב"ש) בנו בכורו וממשיך דרכו של בעל הסולם. המאמרים עוסקים בנושאים שונים בהשפעה, אהבת חברים, עבודת ה' על דרך האמת. במאמרים אלו נלמד ביאורים פנימיים ונדירים על פרשות השבוע, מאמרי חז"ל, קטעים ממדרשים ומהזוהר הקדוש. שיעורים אלו הם הזדמנות נדירה ללמוד במאמרי הרב ברוך שלום אשלג מפי שחי את הדברים וקיבל אותם פה אל פה ממנו במשך שנים רבות. למעשה הרבי ערך את המאמרים עוד בימי חייו של הרב"ש : הרב"ש כתב מדי שבוע מאמר חדש בשבע השנים האחרונות לחייו. מאמרים אלו חולקו בין תלמידיו והיו מזון רוחני לתלמדיו. מכיוון ששפת הדיבור היום יומית שלו היתה אידיש, היה נעזר ברבי שליט"א בהגהות ותיקונים... מאמרים אלו נכתבו על ידי הרב ברוך שלום אשלג מתוך דבקותו הגדולה באביו הקדוש ועל בסיסה, כי פיתח והרחיב את רעיונותיו הקדושים של אביו והתאים אותם לדורנו. מאמרים אלו הם סיכומים של מה שדיבר בע"פ בשיעוריו שהחלו כל יום בשעה שתיים לפנות בוקר, של מה שדיבר בשולחנו הטהור בלילות שבת קודש, של מה שדיבר בנסיעות בצוותא עם תלמידיו, ובכל הזדמנות. הם למעשה תמצית משנתו וחייו של אדונינו מורינו ורבינו זצוק"ל, כי בכל העשרים וארבע שעות מעת לעת דיבר וחשב ונשם עבודת ה'. ======================================================= * שאלות ובירורים ניתן לפנות ל 058-567-6816 (עדיף בהודעה) ======================================================= קול קורא אליך ואלייך ================== אנו נמצאים בתקופה דרמטית, שהמערכות מושבתות, ופתרון אין. פחד הנגיף שולט בכל. צריך להפנים - ודאי שמנהיג כל היקום רוצה משהו מאיתנו, ולכן מביא את מצב החירום האקוטי הזה. השאלה – מה הוא רוצה מאיתנו? הוא רוצה שנחשב מסלול מחדש, הוא רוצה שנתחנך מחדש, כי מצב החירום לא נוצר במקרה, אלא בא מתוכנן לגמרי מבורא העולם. א"כ צריכים להבין – מה רע במסלול הקודם, ואיזה מסלול חדש צריך למצוא? התשובה היא – שכל איש וכל אישה צריכים לעסוק בלימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה, שם כלולה החכמה והבינה להבנת הדברים הנ"ל. בתוך הזהר הקדוש ובכתבי האר"י הקדוש והרמח"ל ובעל הסולם וכו', שם יש חדירה להבנת האדם, לרע שבו ולטוב שבו, איך הרע והטוב מתפקדים, איך מנטרלים את הרע ומגבירים את הטוב, ואיך בונים משפחה וחברה על בסיס של עקרונות הטוב, באופן שיחסים של אהבה ונתינה ישררו, ולא יחסים הפוכים. איך משנים את המודעות ואת התודעה של השתקפות המציאות במוחינו, שלא תשתקף בתוך מכונה של אהבה עצמית, אלא תשתקף בתוך אישיות אוהבת ומכילה את הזולת ואת המציאות. איך בונים אישיות רגועה בעלת בטחון ושמחה ולא אישיות עצובה ורוגזת. כל אלה ועוד בלימודי פנימיות התורה וחכמת הקבלה. כולנו צריכים חינוך מחדש: הציבור החרדי, הציבור הדתי לאומי, והציבור החילוני. בל יחשוב מישהו שהוא פטור מזה, כי המהלך האלוקי הזה אומר שכולנו צריכים לחשב מסלול מחדש. אני קורא לכולם לבוא לבית המדרש בקרית יערים וללמוד, ליסד שיעורים במקומות מגוריכם, כל זמן שתקנות משרד הבריאות קיימות אפשר ליצור שיעורים דרך הרשת, ואחר שיפוגו התקנות אפשר ליצור שיעורים ריאליים בכל מקום. אני קורא לכולם ליסד קבוצות המעונינות בלימוד תובנות החיים מחדש, בכדי לבנות את עצמינו, את משפחותינו ואת עמינו בצורה טובה ונכונה יותר. הגיע הזמן ליצור אלטרנטיבה חיובית יותר למערכות כולן, הן המערכות השלטוניות והן המערכות החברתיות. להתראות יקרים ויקרות ידידכם אברהם מרדכי גוטליב

ג' קווים בעבודת ה' – אותיות הלב 17 – מאמרי הרב"ש מאמר כ' תשד"מ...

0
לימוד בספר המאמרים של הרב ברוך שלום אשלג זצ"ל (הרב"ש) בנו בכורו וממשיך דרכו של בעל הסולם. המאמרים עוסקים בנושאים שונים בהשפעה, אהבת חברים, עבודת ה' על דרך האמת. במאמרים אלו נלמד ביאורים פנימיים ונדירים על פרשות השבוע, מאמרי חז"ל, קטעים ממדרשים ומהזוהר הקדוש. שיעורים אלו הם הזדמנות נדירה ללמוד במאמרי הרב ברוך שלום אשלג מפי שחי את הדברים וקיבל אותם פה אל פה ממנו במשך שנים רבות. למעשה הרבי ערך את המאמרים עוד בימי חייו של הרב"ש : הרב"ש כתב מדי שבוע מאמר חדש בשבע השנים האחרונות לחייו. מאמרים אלו חולקו בין תלמידיו והיו מזון רוחני לתלמדיו. מכיוון ששפת הדיבור היום יומית שלו היתה אידיש, היה נעזר ברבי שליט"א בהגהות ותיקונים... מאמרים אלו נכתבו על ידי הרב ברוך שלום אשלג מתוך דבקותו הגדולה באביו הקדוש ועל בסיסה, כי פיתח והרחיב את רעיונותיו הקדושים של אביו והתאים אותם לדורנו. מאמרים אלו הם סיכומים של מה שדיבר בע"פ בשיעוריו שהחלו כל יום בשעה שתיים לפנות בוקר, של מה שדיבר בשולחנו הטהור בלילות שבת קודש, של מה שדיבר בנסיעות בצוותא עם תלמידיו, ובכל הזדמנות. הם למעשה תמצית משנתו וחייו של אדונינו מורינו ורבינו זצוק"ל, כי בכל העשרים וארבע שעות מעת לעת דיבר וחשב ונשם עבודת ה'. ======================================================= * שאלות ובירורים ניתן לפנות ל 058-567-6816 (עדיף בהודעה) ======================================================= קול קורא אליך ואלייך ================== אנו נמצאים בתקופה דרמטית, שהמערכות מושבתות, ופתרון אין. פחד הנגיף שולט בכל. צריך להפנים - ודאי שמנהיג כל היקום רוצה משהו מאיתנו, ולכן מביא את מצב החירום האקוטי הזה. השאלה – מה הוא רוצה מאיתנו? הוא רוצה שנחשב מסלול מחדש, הוא רוצה שנתחנך מחדש, כי מצב החירום לא נוצר במקרה, אלא בא מתוכנן לגמרי מבורא העולם. א"כ צריכים להבין – מה רע במסלול הקודם, ואיזה מסלול חדש צריך למצוא? התשובה היא – שכל איש וכל אישה צריכים לעסוק בלימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה, שם כלולה החכמה והבינה להבנת הדברים הנ"ל. בתוך הזהר הקדוש ובכתבי האר"י הקדוש והרמח"ל ובעל הסולם וכו', שם יש חדירה להבנת האדם, לרע שבו ולטוב שבו, איך הרע והטוב מתפקדים, איך מנטרלים את הרע ומגבירים את הטוב, ואיך בונים משפחה וחברה על בסיס של עקרונות הטוב, באופן שיחסים של אהבה ונתינה ישררו, ולא יחסים הפוכים. איך משנים את המודעות ואת התודעה של השתקפות המציאות במוחינו, שלא תשתקף בתוך מכונה של אהבה עצמית, אלא תשתקף בתוך אישיות אוהבת ומכילה את הזולת ואת המציאות. איך בונים אישיות רגועה בעלת בטחון ושמחה ולא אישיות עצובה ורוגזת. כל אלה ועוד בלימודי פנימיות התורה וחכמת הקבלה. כולנו צריכים חינוך מחדש: הציבור החרדי, הציבור הדתי לאומי, והציבור החילוני. בל יחשוב מישהו שהוא פטור מזה, כי המהלך האלוקי הזה אומר שכולנו צריכים לחשב מסלול מחדש. אני קורא לכולם לבוא לבית המדרש בקרית יערים וללמוד, ליסד שיעורים במקומות מגוריכם, כל זמן שתקנות משרד הבריאות קיימות אפשר ליצור שיעורים דרך הרשת, ואחר שיפוגו התקנות אפשר ליצור שיעורים ריאליים בכל מקום. אני קורא לכולם ליסד קבוצות המעונינות בלימוד תובנות החיים מחדש, בכדי לבנות את עצמינו, את משפחותינו ואת עמינו בצורה טובה ונכונה יותר. הגיע הזמן ליצור אלטרנטיבה חיובית יותר למערכות כולן, הן המערכות השלטוניות והן המערכות החברתיות. להתראות יקרים ויקרות ידידכם אברהם מרדכי גוטליב

ב' מפריעים לאדם – אותיות הלב 44 – מאמרי הרב"ש מאמר כ' תשמ"ה –...

0
אתר הספרים https://www.kabbalah-sefer.co.il/ ניתן להשיג בו את החומר הנלמד. לימוד בספר המאמרים של הרב ברוך שלום אשלג זצ"ל (הרב"ש) בנו בכורו וממשיך דרכו של בעל הסולם. המאמרים עוסקים בנושאים שונים בהשפעה, אהבת חברים, עבודת ה' על דרך האמת. במאמרים אלו נלמד ביאורים פנימיים ונדירים על פרשות השבוע, מאמרי חז"ל, קטעים ממדרשים ומהזוהר הקדוש. שיעורים אלו הם הזדמנות נדירה ללמוד במאמרי הרב ברוך שלום אשלג מפי שחי את הדברים וקיבל אותם פה אל פה ממנו במשך שנים רבות. למעשה הרבי ערך את המאמרים עוד בימי חייו של הרב"ש : הרב"ש כתב מדי שבוע מאמר חדש בשבע השנים האחרונות לחייו. מאמרים אלו חולקו בין תלמידיו והיו מזון רוחני לתלמדיו. מכיוון ששפת הדיבור היום יומית שלו היתה אידיש, היה נעזר ברבי שליט"א בהגהות ותיקונים... מאמרים אלו נכתבו על ידי הרב ברוך שלום אשלג מתוך דבקותו הגדולה באביו הקדוש ועל בסיסה, כי פיתח והרחיב את רעיונותיו הקדושים של אביו והתאים אותם לדורנו. מאמרים אלו הם סיכומים של מה שדיבר בע"פ בשיעוריו שהחלו כל יום בשעה שתיים לפנות בוקר, של מה שדיבר בשולחנו הטהור בלילות שבת קודש, של מה שדיבר בנסיעות בצוותא עם תלמידיו, ובכל הזדמנות. הם למעשה תמצית משנתו וחייו של אדונינו מורינו ורבינו זצוק"ל, כי בכל העשרים וארבע שעות מעת לעת דיבר וחשב ונשם עבודת ה'. ======================================================= * שאלות ובירורים ניתן לפנות ל 058-567-6816 (עדיף בהודעה) ======================================================= קול קורא אליך ואלייך ================== אנו נמצאים בתקופה דרמטית, שהמערכות מושבתות, ופתרון אין. פחד הנגיף שולט בכל. צריך להפנים - ודאי שמנהיג כל היקום רוצה משהו מאיתנו, ולכן מביא את מצב החירום האקוטי הזה. השאלה – מה הוא רוצה מאיתנו? הוא רוצה שנחשב מסלול מחדש, הוא רוצה שנתחנך מחדש, כי מצב החירום לא נוצר במקרה, אלא בא מתוכנן לגמרי מבורא העולם. א"כ צריכים להבין – מה רע במסלול הקודם, ואיזה מסלול חדש צריך למצוא? התשובה היא – שכל איש וכל אישה צריכים לעסוק בלימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה, שם כלולה החכמה והבינה להבנת הדברים הנ"ל. בתוך הזהר הקדוש ובכתבי האר"י הקדוש והרמח"ל ובעל הסולם וכו', שם יש חדירה להבנת האדם, לרע שבו ולטוב שבו, איך הרע והטוב מתפקדים, איך מנטרלים את הרע ומגבירים את הטוב, ואיך בונים משפחה וחברה על בסיס של עקרונות הטוב, באופן שיחסים של אהבה ונתינה ישררו, ולא יחסים הפוכים. איך משנים את המודעות ואת התודעה של השתקפות המציאות במוחינו, שלא תשתקף בתוך מכונה של אהבה עצמית, אלא תשתקף בתוך אישיות אוהבת ומכילה את הזולת ואת המציאות. איך בונים אישיות רגועה בעלת בטחון ושמחה ולא אישיות עצובה ורוגזת. כל אלה ועוד בלימודי פנימיות התורה וחכמת הקבלה. כולנו צריכים חינוך מחדש: הציבור החרדי, הציבור הדתי לאומי, והציבור החילוני. בל יחשוב מישהו שהוא פטור מזה, כי המהלך האלוקי הזה אומר שכולנו צריכים לחשב מסלול מחדש. אני קורא לכולם לבוא לבית המדרש בקרית יערים וללמוד, ליסד שיעורים במקומות מגוריכם, כל זמן שתקנות משרד הבריאות קיימות אפשר ליצור שיעורים דרך הרשת, ואחר שיפוגו התקנות אפשר ליצור שיעורים ריאליים בכל מקום. אני קורא לכולם ליסד קבוצות המעונינות בלימוד תובנות החיים מחדש, בכדי לבנות את עצמינו, את משפחותינו ואת עמינו בצורה טובה ונכונה יותר. הגיע הזמן ליצור אלטרנטיבה חיובית יותר למערכות כולן, הן המערכות השלטוניות והן המערכות החברתיות. להתראות יקרים ויקרות ידידכם אברהם מרדכי גוטליב

הרב מרדכי גוטליב – שיעור שישי בפנימיות – מי זה הבורא?

0
הרב מרדכי גוטליב - נקודות של אור, צמיחה רוחנית על פי חכמת הקבלה שיעור שישי: מי זה הבורא? השיעור מתקיים בקרית אונו יש להכנס לדף הפייסבוק ע"מ למצא מידע לגבי...

הטיפ היומי #140 – אדם צריך לצייר לעצמו את גדולת ה' יתברך

0
האדמו"ר רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א להצטרפות לקבוצת וואטסאפ לצורך קבלת עדכונים, הקליקו על הלינק הבא: https://chat.whatsapp.com/8pSeIH4VPshApIdLJn5rOw ברכת שלום / פנים מאירות בית מדרש ללימודי קבלה ופנימיות התורה בדרך אשלג בראשות הרב גוטליב

קין והבל רצון לקבל ורצון להשפיע – סודות מהזוהר הקדוש בראשית ב' – אות...

0
ספר הזוהר כתוב בשפת קוד והיה חתום ומוסתר במשך דורות. גם הביאורים שנכתבו ממפרשי הזוהר כמו הרב משה קורדוברו או האר"י הקדוש, נכתבו באופן שרק יחידי סגולה יכלו ללמוד בהם ולהבין את הכתוב. הרב אשלג זצ"ל פתח את הלימוד בספר הזוהר בפני כל מי שליבו חפץ להתקרב להתרומם לגבהי המדרגות של התגלות האלוקות. פירוש הסולם לספר הזוהר יחד עם שאר חיבוריו של מאפשר לאדם לקנות את החכמה על כל שלביה. רבנו כותב (ספר 'ה' שמעתי שמעך') שהסודות שבספר הזוהר מובאים בשני לבושים - חכמת הקבלה ולבוש של מוסר (הדרכה בתיקון המידות והתפתחות רוחנית). בסדרת שיעורים נפלאה זו מפליא הרב גוטליב לבאר עניינים עמוקים ביותר מתוך ספר הזוהר ופירוש הסולם בלשון פשוטה המקשרת את השורשים הרוחניים לדרך הרוחנית ולחיי היום יום של כל אחד מאיתנו. ================== קול קורא אליך ואלייך ================== אנו נמצאים בתקופה דרמטית ביותר, שכל המערכות מושבתות, ופתרון אין. פחד הנגיף שולט בכל. צריך להפנים - ודאי שמנהיג כל היקום רוצה משהו מאיתנו, ולכן מביא את מצב החירום האקוטי הזה. השאלה – מה הוא רוצה מאיתנו? הוא רוצה שנחשב מסלול מחדש, הוא רוצה שנתחנך מחדש, כי מצב החירום לא נוצר במקרה, אלא בא מתוכנן לגמרי מבורא העולם. א"כ צריכים להבין – מה רע במסלול הקודם, ואיזה מסלול חדש צריך למצוא? התשובה היא – שכל איש וכל אישה צריכים לעסוק בלימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה, שם כלולה החכמה והבינה להבנת הדברים הנ"ל. בתוך הזהר הקדוש ובכתבי האר"י הקדוש והרמח"ל ובעל הסולם וכו', שם יש חדירה להבנת האדם, לרע שבו ולטוב שבו, איך הרע והטוב מתפקדים, איך מנטרלים את הרע ומגבירים את הטוב, ואיך בונים משפחה וחברה על בסיס של עקרונות הטוב, באופן שיחסים של אהבה ונתינה ישררו, ולא יחסים הפוכים. איך משנים את המודעות ואת התודעה של השתקפות המציאות במוחינו, שלא תשתקף בתוך מכונה של אהבה עצמית, אלא תשתקף בתוך אישיות אוהבת ומכילה את הזולת ואת המציאות. איך בונים אישיות רגועה בעלת בטחון ושמחה ולא אישיות עצובה ורוגזת. כל אלה ועוד בלימודי פנימיות התורה וחכמת הקבלה. כולנו צריכים חינוך מחדש: הציבור החרדי, הציבור הדתי לאומי, והציבור החילוני. בל יחשוב מישהו שהוא פטור מזה, כי המהלך האלוקי הזה אומר שכולנו צריכים לחשב מסלול מחדש. אני קורא לכולם לבוא לבית המדרש בקרית יערים וללמוד, ליסד שיעורים במקומות מגוריכם, כל זמן שתקנות משרד הבריאות קיימות אפשר ליצור שיעורים דרך הרשת, ואחר שיפוגו התקנות אפשר ליצור שיעורים ריאליים בכל מקום. אני קורא לכולם ליסד קבוצות המעונינות בלימוד תובנות החיים מחדש, בכדי לבנות את עצמינו, את משפחותינו ואת עמינו בצורה טובה ונכונה יותר. הגיע הזמן ליצור אלטרנטיבה חיובית יותר למערכות כולן, הן המערכות השלטוניות והן המערכות החברתיות. להתראות יקרים ויקרות ידידכם אברהם מרדכי גוטליב

על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי – אותיות הלב 47 – מאמרי הרב"ש...

0
אתר הספרים https://www.kabbalah-sefer.co.il/ ניתן להשיג בו את החומר הנלמד. לימוד בספר המאמרים של הרב ברוך שלום אשלג זצ"ל (הרב"ש) בנו בכורו וממשיך דרכו של בעל הסולם. המאמרים עוסקים בנושאים שונים בהשפעה, אהבת חברים, עבודת ה' על דרך האמת. במאמרים אלו נלמד ביאורים פנימיים ונדירים על פרשות השבוע, מאמרי חז"ל, קטעים ממדרשים ומהזוהר הקדוש. שיעורים אלו הם הזדמנות נדירה ללמוד במאמרי הרב ברוך שלום אשלג מפי שחי את הדברים וקיבל אותם פה אל פה ממנו במשך שנים רבות. למעשה הרבי ערך את המאמרים עוד בימי חייו של הרב"ש : הרב"ש כתב מדי שבוע מאמר חדש בשבע השנים האחרונות לחייו. מאמרים אלו חולקו בין תלמידיו והיו מזון רוחני לתלמדיו. מכיוון ששפת הדיבור היום יומית שלו היתה אידיש, היה נעזר ברבי שליט"א בהגהות ותיקונים... מאמרים אלו נכתבו על ידי הרב ברוך שלום אשלג מתוך דבקותו הגדולה באביו הקדוש ועל בסיסה, כי פיתח והרחיב את רעיונותיו הקדושים של אביו והתאים אותם לדורנו. מאמרים אלו הם סיכומים של מה שדיבר בע"פ בשיעוריו שהחלו כל יום בשעה שתיים לפנות בוקר, של מה שדיבר בשולחנו הטהור בלילות שבת קודש, של מה שדיבר בנסיעות בצוותא עם תלמידיו, ובכל הזדמנות. הם למעשה תמצית משנתו וחייו של אדונינו מורינו ורבינו זצוק"ל, כי בכל העשרים וארבע שעות מעת לעת דיבר וחשב ונשם עבודת ה'. ======================================================= * שאלות ובירורים ניתן לפנות ל 058-567-6816 (עדיף בהודעה) ======================================================= קול קורא אליך ואלייך ================== אנו נמצאים בתקופה דרמטית, שהמערכות מושבתות, ופתרון אין. פחד הנגיף שולט בכל. צריך להפנים - ודאי שמנהיג כל היקום רוצה משהו מאיתנו, ולכן מביא את מצב החירום האקוטי הזה. השאלה – מה הוא רוצה מאיתנו? הוא רוצה שנחשב מסלול מחדש, הוא רוצה שנתחנך מחדש, כי מצב החירום לא נוצר במקרה, אלא בא מתוכנן לגמרי מבורא העולם. א"כ צריכים להבין – מה רע במסלול הקודם, ואיזה מסלול חדש צריך למצוא? התשובה היא – שכל איש וכל אישה צריכים לעסוק בלימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה, שם כלולה החכמה והבינה להבנת הדברים הנ"ל. בתוך הזהר הקדוש ובכתבי האר"י הקדוש והרמח"ל ובעל הסולם וכו', שם יש חדירה להבנת האדם, לרע שבו ולטוב שבו, איך הרע והטוב מתפקדים, איך מנטרלים את הרע ומגבירים את הטוב, ואיך בונים משפחה וחברה על בסיס של עקרונות הטוב, באופן שיחסים של אהבה ונתינה ישררו, ולא יחסים הפוכים. איך משנים את המודעות ואת התודעה של השתקפות המציאות במוחינו, שלא תשתקף בתוך מכונה של אהבה עצמית, אלא תשתקף בתוך אישיות אוהבת ומכילה את הזולת ואת המציאות. איך בונים אישיות רגועה בעלת בטחון ושמחה ולא אישיות עצובה ורוגזת. כל אלה ועוד בלימודי פנימיות התורה וחכמת הקבלה. כולנו צריכים חינוך מחדש: הציבור החרדי, הציבור הדתי לאומי, והציבור החילוני. בל יחשוב מישהו שהוא פטור מזה, כי המהלך האלוקי הזה אומר שכולנו צריכים לחשב מסלול מחדש. אני קורא לכולם לבוא לבית המדרש בקרית יערים וללמוד, ליסד שיעורים במקומות מגוריכם, כל זמן שתקנות משרד הבריאות קיימות אפשר ליצור שיעורים דרך הרשת, ואחר שיפוגו התקנות אפשר ליצור שיעורים ריאליים בכל מקום. אני קורא לכולם ליסד קבוצות המעונינות בלימוד תובנות החיים מחדש, בכדי לבנות את עצמינו, את משפחותינו ואת עמינו בצורה טובה ונכונה יותר. הגיע הזמן ליצור אלטרנטיבה חיובית יותר למערכות כולן, הן המערכות השלטוניות והן המערכות החברתיות. להתראות יקרים ויקרות ידידכם אברהם מרדכי גוטליב

אגרות חדשות של בעל הסולם שיעור 21 – המשך אגרת ע"ח – הרב...

0
מכתבים ששלח בעל הסולם לתלמידיו. המכתבים נכתבו על פי רוב ממרומי השגותיו האלוקיות של רבנו בעל הסולם זצ"ל וחדורים בקדושה ותביעה להתעלות רוחנית. בסדרת שיעורים זו לומד הרב גוטליב שליט"א אגרות חדשות שהתגלו ויצאו לאור לאחרונה. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- חומר לימוד לשיעור : לינק לחומר לימודי https://bit.ly/2KSbJ1z ================== קול קורא אליך ואלייך ================== אנו נמצאים בתקופה דרמטית ביותר, שכמוה לא היתה בתולדות עם ישראל. המערכות מושבתות, ופתרון אין. פחד הנגיף שולט בכל. צריך להפנים - ודאי שמנהיג כל היקום רוצה משהו מאיתנו, ולכן מביא את מצב החירום האקוטי הזה. השאלה – מה הוא רוצה מאיתנו? הוא רוצה שנחשב מסלול מחדש, הוא רוצה שנתחנך מחדש, כי מצב החירום לא נוצר במקרה, אלא בא מתוכנן לגמרי מבורא העולם. א"כ צריכים להבין – מה רע במסלול הקודם, ואיזה מסלול חדש צריך למצוא? התשובה היא – שכל איש וכל אישה צריכים לעסוק בלימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה, שם כלולה החכמה והבינה להבנת הדברים הנ"ל. בתוך הזהר הקדוש ובכתבי האר"י הקדוש והרמח"ל ובעל הסולם וכו', שם יש חדירה להבנת האדם, לרע שבו ולטוב שבו, איך הרע והטוב מתפקדים, איך מנטרלים את הרע ומגבירים את הטוב, ואיך בונים משפחה וחברה על בסיס של עקרונות הטוב, באופן שיחסים של אהבה ונתינה ישררו, ולא יחסים הפוכים. איך משנים את המודעות ואת התודעה של השתקפות המציאות במוחינו, שלא תשתקף בתוך מכונה של אהבה עצמית, אלא תשתקף בתוך אישיות אוהבת ומכילה את הזולת ואת המציאות. איך בונים אישיות רגועה בעלת בטחון ושמחה ולא אישיות עצובה ורוגזת. כל אלה ועוד בלימודי פנימיות התורה וחכמת הקבלה. כולנו צריכים חינוך מחדש: הציבור החרדי, הציבור הדתי לאומי, והציבור החילוני. בל יחשוב מישהו שהוא פטור מזה, כי המהלך האלוקי הזה אומר שכולנו צריכים לחשב מסלול מחדש. אני קורא לכולם לבוא לבית המדרש בקרית יערים וללמוד, ליסד שיעורים במקומות מגוריכם, כל זמן שתקנות משרד הבריאות קיימות אפשר ליצור שיעורים דרך הרשת, ואחר שיפוגו התקנות אפשר ליצור שיעורים ריאליים בכל מקום. אני קורא לכולם ליסד קבוצות המעונינות בלימוד תובנות החיים מחדש, בכדי לבנות את עצמינו, את משפחותינו ואת עמינו בצורה טובה ונכונה יותר. הגיע הזמן ליצור אלטרנטיבה חיובית יותר למערכות כולן, הן המערכות השלטוניות והן המערכות החברתיות. להתראות יקרים ויקרות ידידכם אברהם מרדכי גוטליב

האמונה היא למעלה מן השכל – דרכי נועם לעבודת ה' 6 – הרב אברהם...

0
דרכי נועם ! שיעורים בנושאים מגוונים הקשורים לכל תחומי החיים שלנו - שמחה, חינוך, זוגיות, אמונה ועוד. כיצד נוכל לחיות חיים טובים יותר? משמעותיים יותר? להסתדר טוב יותר עם הסובבים אותנו מתוך שמחה, אהבה ונתינה. כיצד נוכל להבין ולהתמודד עם המצבים החשוכים בחיינו? עם המציאות המורכבת המקיפה אותנו? חוכמת הקבלה ופנימיות התורה היא גבוהה ועמוקה. בשיעורים אלו הרב אברהם מרדכי גוטליב שליט"א מלמד בצורה פשוטה ובהירה כיצד נוכל להיעזר בחוכמת התורה, להצליח וליישם אותה בחיי היום יום. * שאלות ובירורים ניתן לפנות ל 058-567-6816 (עדיף בהודעה) ======================================================= ================== קול קורא אליך ואלייך ================== אנו נמצאים בתקופה דרמטית, שהמערכות מושבתות, ופתרון אין. פחד הנגיף שולט בכל. צריך להפנים - ודאי שמנהיג כל היקום רוצה משהו מאיתנו, ולכן מביא את מצב החירום האקוטי הזה. השאלה – מה הוא רוצה מאיתנו? הוא רוצה שנחשב מסלול מחדש, הוא רוצה שנתחנך מחדש, כי מצב החירום לא נוצר במקרה, אלא בא מתוכנן לגמרי מבורא העולם. א"כ צריכים להבין – מה רע במסלול הקודם, ואיזה מסלול חדש צריך למצוא? התשובה היא – שכל איש וכל אישה צריכים לעסוק בלימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה, שם כלולה החכמה והבינה להבנת הדברים הנ"ל. בתוך הזהר הקדוש ובכתבי האר"י הקדוש והרמח"ל ובעל הסולם וכו', שם יש חדירה להבנת האדם, לרע שבו ולטוב שבו, איך הרע והטוב מתפקדים, איך מנטרלים את הרע ומגבירים את הטוב, ואיך בונים משפחה וחברה על בסיס של עקרונות הטוב, באופן שיחסים של אהבה ונתינה ישררו, ולא יחסים הפוכים. איך משנים את המודעות ואת התודעה של השתקפות המציאות במוחינו, שלא תשתקף בתוך מכונה של אהבה עצמית, אלא תשתקף בתוך אישיות אוהבת ומכילה את הזולת ואת המציאות. איך בונים אישיות רגועה בעלת בטחון ושמחה ולא אישיות עצובה ורוגזת. כל אלה ועוד בלימודי פנימיות התורה וחכמת הקבלה. כולנו צריכים חינוך מחדש: הציבור החרדי, הציבור הדתי לאומי, והציבור החילוני. בל יחשוב מישהו שהוא פטור מזה, כי המהלך האלוקי הזה אומר שכולנו צריכים לחשב מסלול מחדש. אני קורא לכולם לבוא לבית המדרש בקרית יערים וללמוד, ליסד שיעורים במקומות מגוריכם, כל זמן שתקנות משרד הבריאות קיימות אפשר ליצור שיעורים דרך הרשת, ואחר שיפוגו התקנות אפשר ליצור שיעורים ריאליים בכל מקום. אני קורא לכולם ליסד קבוצות המעונינות בלימוד תובנות החיים מחדש, בכדי לבנות את עצמינו, את משפחותינו ואת עמינו בצורה טובה ונכונה יותר. הגיע הזמן ליצור אלטרנטיבה חיובית יותר למערכות כולן, הן המערכות השלטוניות והן המערכות החברתיות. להתראות יקרים ויקרות ידידכם אברהם מרדכי גוטליב

Must Read