בעל הסולם כותב שהבורא רוצה שהנבראים ידמו אצלו דימויים גשמיים כאילו שהוא כביכול מצטער או שמח כדי לחזק את הקשר איתו. טעימה מתוך...
בעל הסולם כותב שמטרת הבריאה היא להודיע לנבראים את אלוקותו, כלומר שההטבה האלוקית היא בעצם הקשר של הנברא עם הבורא. אולם כיצד מגיעים...
"ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה" - מהי הברכה האמיתית בחיינו ומהי הקללה? הרב גוטליב מבאר על פי פנימיות התורה בדרך אשלג.
כתוב בגמרא שבט"ו באב היו יוצאות בנות ישראל לחולל בכרמים וכל אחת מספרת בשבחה. הרב גוטליב מבאר את פנימיות הדברים על פי הקבלה...
שיעור של הרב גוטליב המבאר את פרשת דברים על פי הקבלה ופנימיות התורה בדרך אשלג