הרב גוטליב מבאר מעט מעניני פרשת ויקרא על פי פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך אשלג
הרב גוטליב מבאר מעט מעניני פרשת תצוה על פי פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך אשלג
הרב גוטליב מבאר מעט מעניני פרשת כי תשא על פי פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך אשלג
הרב גוטליב מבאר מעט מעניני חג הפורים על פי פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך אשלג
הרב גוטליב מבאר מעט מעניני פרשת תרומה על פי חכמת הקבלה ופנימיות התורה בדרך בעל הסולם